Equipo Formativo

Obispo: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leonardo Lemos Montanet

Rector: D. José Ángel Feijóo Mirón

Formador: D. Isaac Pereiro Pereiro

Director Espiritual: D. Santiago Ferández Carballo

No hay comentarios:

onkeydown='return checartecla(event)'